خانه

محمود خاندانی متولد 1368

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

فعالیت هنری : محمود خاندانی بیش از پنج سال هنرجو و نوازنده ی سازهای کوبه ای از جمله تنبک، داربوکا، کاخن، دف و از شاگردان استاد بابک خواجه نوری

                        و بیش از دو سال هنرجو و نوازنده ی ساز ویلون و از شاگردان استاد خانم محسنی می باشد

آموزش تنبک محمود خاندانی | آموزش داربوکا محمود خاندانی | آموزش کاخن محمود خاندانی | آموزش دف محمود خاندانی | آموزش ویلون محمود خاندانی