نوشته شده در

آشنايی با نوازندگی تمبک

آشنايی با نوازندگی تمبک

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

آشنايی با نوازندگی تمبک

نوازنديگ تمبک نيز مانند نوازندگي هر ساز ديگري به علاقه ، آموزش ، تمرين و پشتکار نياز دارد . در آموزش تمبک سبک هاي متفاوتي وجود دارد از جمله استاد تهراني، سبک استاد افتتاح، سبک استاد رجبي، سبک استاد  اسماعيلي، و سبک استاد اخوان . در آموزش تمبک نوازي نيز مانند آموزش نواختن هر ساز ديگري به يادگيري نت ها و نت خواني نياز داريم .

پس از آموزش نت خواني و فراگيري نحوه اجراي نت ها با ساز تمبک نوبت بت آشنايي و تسلط بر تکنيک هاي تمبک مي رسد که در ادامه به برخي از مهمتريت تکنيک هاي آن اشاره خواهيم کرد .

 1. تکنيک بک مثبت : اين تکنيک شامل اجرا با دو بند انگشت دوم دست راست در قسمت وسطي تنبک است در اجراي اين تکنيک  حرکت دست ازقسمت  ساعد دست انجام مي شود.
 2. تکنيک بک منفي : اين تکنيک شامل اجرا با بند اول انگشت دوم دست راست در قسمت  کناري تنبک  است در اجراي اين تکنيک حرکت دست از ساعد دست انجام مي شود .
 3. تکنيک مثبت به منفي:  اين تکنيک شامل  سر دادن انگشت شصت بر روي ساز انجام مي شود .
 4. تکنيک مثبت چپ : اجراي اين تکنيک بوسيله  دو بند انگشت دوم دست چپ انجام مي شود ، در اجراي اين تکنيک حرکت دست از مچ انجام مي شود .
 5. تکنيک منفي چپ : اين تکنيک با نرمه بند اول انگشت دوم دست چپ در ناحيه بالاي ساز اجرا مي شود ، حرکت دست در اجراي اين تکنيک  از مچ انجام مي شود .
 6. تکنيک اجرا روي چوب با دست راست
 7. تکنيک اجراي جارو با دست راست
 8. تکنيک  اجرا روي چوب با دست چپ
 9. تکنيک اجرا با دست راست زير دهانه تمبک
 10. تکنيک اجرا با بشکن  دست راست زير دهان تمبک
 11. تکنيک  اجراي بشکن با انگشت اول دست چپ
 12. تکنيک اجراي بشکن با انگشت دوم دست چپ
 13. تکنيک اجراي بشکن با انگشت سوم دست چپ
 14. تکنيک اجراي بشکن با انگشت چهارم دست چپ
 15. تکنيک اجراي انگشت چهارم از روي انگشت سوم دست چپ
 16. تکنيک اجراي حرکت مثبت به سمت منفي با سر دادن شصت روي ساز
 17. تکنيک اجراي بشکن با انگشت اول دست راست
 18. تکنيک اجراي بشکن با انگشت دوم دست راست
 19. تکنيک اجراي بشکن با انگشت سوم دست راست
 20. تکنيک اجراي بشکن با انگشت چهارم دست راست
 21. تکنيک اجراي انگشت چهارم از روي انگشت سوم دست راست
 22. تکنيک اجراي همزمان بشکن هاي دو و سه دست چپ
 23. تکنيک اجراي همزمان بشکن هاي دو و سه دست راست
 24. تکنيک اجراي گليساندوي* گرفت دست چپ
 25. تکنيک اجراي گليساندوي گرفت دست راست

يادگيري هريک از تکنيک هاي ذکر شده مستلزم آموزش ها تئوري و عملي مستمر و علاقه ، تمرين و پشتکار بسيار زياد دارد .

دوره های آموزشي نوازندگی تمبک

علاقه مندان به فراگيري نوازندگي تمبک مي توانند با شرکت در دوره هاي آموزشي نوازندگي تمبک با اصول و مباني نوازندگي اين ساز آشنا شوند . همچنين علاقه منان مي توانند با استفاده از بسته هاي اموزشي ارائه شده توسط مرکز آموزش مجازي پارس و با تمرينات مستمر با اصول و مباني نوازندگي اين ساز اصيل و سنتي ايراني آشنا شوند .

درادامه به برخي از مهمترين سرفصل هاي اين دوره آموزشي اشاره خواهيم کرد .

 • آشنايي با مبحث ساز شناسي تمبک
 • آشنايي با تاريخچه ظهور تمبک
 • آشنايي با جايگاه تمبك در موسيقي ايران
 • آشنايي با جايگاه تمبک در موسيقي جهان
 • آشنايي با  ساختمان و اجزاي تنبک
 • اشنايي با انواع تمبک ها   و کاربرد آنها
 • معرفي هنرمندان پيشکسوت و اساتيد ساز  تمبک
 • آشنايي با مراحل  ساخت ساز تمبک
 • آموزش به دست گرفتن تمبک و اجراي حرکات مقدماتي
 • آشنايي با تئوري اوليه ضرب و ريتم
 • تعريف جدول ارزش زماني
 • آشنايي با جدول کشش نت ها
 • آشنايي با مبحث ميزان- کسرميزان
 • آشنايي با مبحث ظرفيت ميزان
 • آشنايي با نت خواني ميزان ساده
 • آشنايي با نت نويسي ميزان  ساده
 • آشنايي با تمبک نوازي در ميزان ترکيبي
 • آشنايي با کسر ميزان ترکيبي
 • آشنايي با نت خواني ميزان ترکيبي
 • آشنايي با دستگاه زمان سنج
 • آشنايي با انواع اصطلاحات موسيقي
 • آشنايي با اختصارات ونشانه ها
 • اشنايي با مقوله کسر ميزان لنگ
 • آشنايي با اصول ريتم خواني ميزان لنگ
 • آشناييي با اصول وزن خواني ميزان لنگ
 • آشنايي با تکنيک نوازي و ريتم نوازي
 • آشنايي با مقوله کسر ميزان مخلوط و ادوار ريتميک
 • آشنايي با وزن خواني ميزان مخلوط
 • آشنايي با نت نويسي ميزان مخلوط
 • اشنايي با اصول ديکته موسيقي
 • آشنايي با مفهوم فرم در موسيقي
 • آشنايي با نحوه تنظيم قطعات
 • آشنايي با اصول همنوازي و گروه نوازي
 • آشنايي با تنظيم قطعات همنوازي
 • آشنايي با تنظيم  قطعات گروه نوازي
 • تنظيم قطعات همنوازي با سازهاي ديگر
 • تنظيم قطعات گروه نوازي با سازهاي ديگر

[/av_textblock]