آهنگ تکنوازی تنبک


هنر نمایی بسیار زیبای استاد بابک خواجه نوری در نهمین نشست موسیقی البرز www.khajehnori.ir