تک نوازی تنبک


تک نوازی استاد بابک خواجه نوری در کنسرت گلهای هامون در 19 دی ماه 97 سالن رودکی تهران